Puro Kraków Stare Miasto, Krakow, Poland, Poland

Image Type: JPG.

Download Full Resolution